Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2020

Regulamin „Wędkarza Roku” Koła PZW Sukces

 

    1.    1. Celem klasyfikacji jest propagowanie sportu wędkarskiego, angażowanie członków Koła w działalność statutową i społeczną.

    2.    2. Czas trwania klasyfikacji: od 1 stycznia do 31 grudnia, corocznie (do odwołania).

    3.    3. Klasyfikacja „Wędkarz Roku” stanowi podsumowanie startów wędkarzy w rocznym cyklu zawodów Koła PZW Sukces.

    4.    4. W rankingu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła PZW Sukces, którzy wykupili składki za bieżący rok.

    5.    5. Do klasyfikacji końcowej liczy się punktacja z wszystkich zawodów organizowanych przez Koło PZW Sukces z wyłączeniem zawodów dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka.

    6.    6. Punktacja przyznawania „Wędkarza Roku”:

a.    Każdy cykl zawodów liczony jest osobno, według tzw. punktacji ujemnej.

b.    Za zdobycie miejsca pierwszego (w danych zawodach) zawodnik otrzymuje
1 pkt., za każde następne miejsce zawodnik otrzymuje ilość punktów zgodną z zajętym miejscem w zawodach.

c.    Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych (przykład: 25 zawodników, jedenastu sklasyfikowanych z punktacją od 1 do 11 (czternastu nie złowiło ryby), następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 pkt. każdy).

d.    Za brak uczestnictwa w zawodach lub dyskwalifikację zawodnik otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zawodników startujących w danych zawodach plus jeden punkt dodatkowo.

e.    Wynik końcowy stanowi suma punktów zdobytych w poszczególnych zawodach. O zajętym miejscu decyduje najmniejsza liczba zdobytych punktów we wszystkich zawodach cyklu (mniejsza suma zdobytych punktów daje wyższe miejsce w klasyfikacji).

f.     W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje większa ilość startów w danym sezonie. W przypadku równej liczby punktów i startów, zawodnicy otrzymują miejsca ex-aequo.

    7.    7. Zawodnik, który uzyskał najmniejszą sumę punktów w całym cyklu zawodów zdobywa tytuł „Wędkarza Roku”.

    8.    8. Wędkarze, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w rocznym współzawodnictwie otrzymują puchary. Sześć pierwszych miejsc upamiętnionych zostanie dyplomami.

    9.    9. Na wszystkich zawodach z cyklu „Wędkarz Roku”, obowiązuje regulamin ustalony przez organizatora oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

  10.  10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

 

Zarząd Koła PZW Sukces

 

Wyniki - Wędkarz Roku 2020

Wyniki - Ryba Zawodów 2020